Postbus 125, 3940 AC Doorn contact@stichting-ova.nl

Toetsingscriteria

Toetsingscriteria

Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten toetst de aanvraag voor ondersteuning met de volgende toetsingscriteria:

1. Past het projectdoel bij de doelstellingen van Stichting OVA en de manier waarop zij die doelstellingen wil realiseren? OVA kiest namelijk voor projecten die direct bijdragen aan de realisatie daarvan.

2. De aanvrager heeft niet voldoende eigen financiële middelen. Ook is er voor het project niet voldoende ondersteuning van de overheid. Onze bijdrage moet natuurlijk effectief zijn. Daarom moet de noodzaak van de aanvraag beargumenteerd worden. De aanvraag moet altijd zijn onderbouwd met een projectplan, een begroting en een dekkingsplan. Het dekkingsplan moet aantonen dat er daadwerkelijk een tekort is. Ook moet worden aangegeven hoe een bijdrage van ons zich verhoudt tot de eigen bijdrage, bijdragen van andere financiers/fondsen en overige bijdragen.

3. De aanvraag moet natuurlijk worden ingediend vóór dat de kosten gemaakt zijn; Stichting OVA financiert namelijk in principe niet achteraf.

4. Projecten moeten uiteraard betrouwbaar en controleerbaar zijn. Dit doen we door altijd rechtstreeks contact te (onder)hou­den met de projectuitvoerders.

5. Projecten moeten ook technisch, organisatorisch en financieel realiseerbaar zijn.

6. Stichting OVA ondersteunt alleen de uitvoering van projecten. Dat betekent dat er een vaste begin- en einddatum is, een bepaalde doorlooptijd, bepaald bezoekersaantal of een ander concreet resultaat. Een project kan een dag duren of meerdere jaren, maar een helder einde is vereist.

7. Wij verlenen ondersteuning aan projecten van en voor Nederlandse veteranen die plaatsvinden in het Koninkrijk der Nederlanden en ook op plaatsen in het buitenland waar Nederlandse veteranen georganiseerd samenkomen.

8. Projecten die een politiek of religieus doel hebben steunen wij niet.

9. De aanvraag voor ondersteuning moet drie maanden vóór de start van het project zijn ingestuurd. Wij hebben deze tijd namelijk nodig om de aanvraag te onderzoeken en te beoordelen.