Postbus 125, 3940 AC Doorn ovastichting@gmail.com

Steun veteranen

Steun veteranen

Steun veteranen! Maak uw waardering voor veteranen en hun inzet voor vrede en veiligheid kenbaar door een bijdrage te doen voor veteranenactiveiten.

Uw gelden komen altijd ten goede aan een grote groep veteranen. En alle activiteiten die u met uw gift ondersteunt, hebben natuurlijk een verbindend karakter. De activiteiten verbinden namelijk veteranen met elkaar en met de maatschappij. Met uw steun draagt u dus altijd bij aan het welbevinden van veteranen.

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL64 INGB 0007 6493 55 ten name van de Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten. Namens alle veteranen alvast hartelijk dank daarvoor!
ANBI stichting steun veteranen