Postbus 125, 3940 AC Doorn contact@stichting-ova.nl

Steun veteranen

Steun veteranen

Steun veteranen! Maak uw waardering voor veteranen en hun inzet voor vrede en veiligheid kenbaar door een bijdrage te doen voor veteranenactiveiten.

Uw gelden komen altijd ten goede aan een grote groep veteranen. En alle activiteiten die u met uw gift ondersteunt, hebben natuurlijk een verbindend karakter. De activiteiten verbinden namelijk veteranen met elkaar en met de maatschappij. Met uw steun draagt u dus altijd bij aan het welbevinden van veteranen.

Donateur worden?
Als donateur levert u een structurele bijdrage aan de activiteiten die Stichting OVA ondersteunt. U doneert jaarlijks of maandelijks een zelf te bepalen bedrag. Met uw steun draagt u bij aan het welbevinden van veteranen.
Download het aanmeldformulier hier

Bent u al donateur en wilt u uw gegevens wijzigen of uw donatie stopzetten, neem dan contact op met Stichting OVA via contact@stichting-ova.nl.
U kunt eenvoudig door een mail te sturen de hoogte van het bedrag aanpassen, uw donatie stopzetten of een adreswijziging aan ons doorgeven.

Eenmalige donatie
U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL64 INGB 0007 6493 55 ten name van de Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten. Namens alle veteranen alvast hartelijk dank daarvoor!


ANBI stichting steun veteranen