Postbus 125, 3940 AC Doorn contact@stichting-ova.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Via de website van Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten (Stichting OVA) worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens, verwerkt.
Stichting OVA is verwerkingsverantwoordelijke en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan de hieronder beschreven doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.
Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

Contactformulier/Aanvraagformulier

Via onze website is het mogelijk om formulieren in te vullen.
De persoonsgegevens die worden verzameld, worden alleen gebruikt voor het specifieke doel. Wij verwijderen de persoonsgegevens zodra het doel is bereikt. De grondslag voor deze verwerking is uitvoering van de overeenkomst.

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.
U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.