Postbus 125, 3940 AC Doorn contact@stichting-ova.nl

Over ons

Stichting OVA

Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten helpt veteranen te verbinden met elkaar en ook met de maatschappij. Daarvoor genereert ze financiële middelen en ondersteunt dan dergelijke activiteiten daarmee. Ook kan ze bemiddelen in het krijgen van andere vormen van ondersteuning. Denk dan bijvoorbeeld aan extra mankracht of aan organisatorisch advies.

Missie en visie

Missie

OVA zamelt geld in en verbindt partijen om verbindende initiatieven van veteranen te stimuleren en te ondersteunen. Dit doen we altijd voor en samen met veteranen en hun relatie en natuurlijk met oog voor eenvoud en nabijheid.

Visie

Het OVA-bestuur neemt binnen het veteranendomein een onafhankelijke positie in. Daardoor kan OVA meer en andere financiële bronnen aanboren dan alleen die vanuit de overheid beschikbaar zijn. Door slagvaardige financiële ondersteuning stimuleert OVA veteranen ook om initiatieven en activiteiten te ontplooien die de verbinding met de maatschappij bevorderen.

Meer over onder andere de missie, visie en doelstellingen van Stichting OVA leest u in het Beleidsplan OVA.
Lees hier ook onze Governance Verklaring.

Organisatie en bestuur

De organisatie van de stichting bestaat uitsluitend uit een bestuur. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Ton van Loon
  • Secretaris: Christa Oppers-Beumer
  • Penningmeester: Dorus Klomberg

Truus Valkering, Frank Marcus en Ludy de Vos adviseren het stichtingsbestuur. Marijke Jonkers-Middag ondersteunt de stichting administratief. Bianca Jonkhart beheert de website. Peer Oppers ondersteunt de stichting als project coördinator.

Kamer van Koophandel

Stichting OVA is ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66532388.

Contact

Wilt u graag in contact komen met Stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten dan kunt u op onderstaande wijze contact opnemen.

Postadres
Postbus 125, 3940 AC  DOORN

Email
E-mailadres: contact@stichting-ova.nl

Contactformulier
Ook via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.