Postbus 125, 3940 AC Doorn contact@stichting-ova.nl

Onze missie

Onze missie

Nederlandse militairen hebben sinds de Tweede Wereldoorlog ons land gediend in oorlogssituaties of tijdens een missie voor vrede en veiligheid.  Zij verdienen daarom erkenning en waardering voor hun inzet. De Veteranenwet ondersteunt daarbij. Het Nederlands Veteraneninstituut en verschillende andere organisaties zetten zich in voor de erkenning en maatschappelijke waardering van veteranen.

Niet alle veteranenactiviteiten komen echter voor financiering vanuit de veteranenwet in aanmerking. Dit ondanks dat zij wel een bijdrage leveren aan het verbinden van veteranen onderling of met de samenleving. Stichting OVA helpt daarom daarbij. Haar missie is om geld of middelen te regelen om deze activiteiten mogelijk te maken. Voor en door veteranen.

Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten helpt veteranen te verbinden met elkaar en de maatschappij!