Postbus 125, 3940 AC Doorn contact@stichting-ova.nl

Nieuws

Geplaatst op 16-02-2021
Herbestemming onderrealisatie subsidie Veteranendag 2020

De Stichting OVA heeft tot doel om financiële middelen te genereren en die vervolgens aan te wenden voor activiteiten die veteranen verbinden met elkaar en met de maatschappij.

Onlangs heeft de Stichting OVA van het Ministerie van Defensie in het kader van de herbestemming onderrealisatie subsidie Veteranendag 2020 een bedrag van €270.000,-  ter beschikking gekregen. Deze gelden zullen conform de statuten van Stichting OVA worden ingezet voor de realisatie van activiteiten van veteranen voor veteranen.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van een project van veteranen voor veteranen dient een aanvraag te worden ingediend. Het betreffende aanvraagformulier is te vinden op de website van de Stichting OVA. Hierbij wordt aangetekend dat in beginsel aanvragen voor financiering van herdenkingen, feesten, en onroerend goed niet als activiteit in de zin van de OVA doelstellingen worden gezien en derhalve niet worden gehonoreerd.

NB: Het in het nieuwsbericht van het Ministerie van Defensie (d.d. 03-11-2020  15.32) genoemde presentje voor alle geregistreerde veteranen (als hart onder de riem tijdens de coronacrisis) staat los van het bovengenoemde geldbedrag. Dit presentje wordt dus, voor de goede orde, niet door de stichting OVA verstrekt.