Postbus 125, 3940 AC Doorn contact@stichting-ova.nl

Nieuws

Geplaatst op 10-06-2022
Bike2Honour
DONATIE N.A.L.V. FIETSTOUR TER NAGEDACHTENIS VAN SOLDAAT RICHARD SIDNEY HUITT

Vijfentwintig studenten van het Gilde Instituut voor Veiligheid in Roermond hebben in februari 2020 in het kader van 75 jaar bevrijding de Engelse soldaat Richard Sidney Huitt uit Hull geëerd.
Richard Huitt sneuvelde op 24 januari 1945 op 12 kilometer van Roermond tijdens de bevrijding van de stad. Hij ligt begraven op de militaire begraafplaats in Nederweert.
De tocht werd verreden onder de naam: Bike2Honour.

Vanuit Hull legden de studenten de route af zoals de tankbemanning van Richard die in 1944-1945 ook volgde. Vanuit Caen in Frankrijk reden ze in teams in 24 uur tijd 620 kilometer op de mountainbike naar de begraafplaats in Nederweert. De studenten zamelden op deze wijze geld in voor de overtocht van de zoon van Richard en zijn vrouw. Die waren nog nooit in de gelegenheid geweest het graf van zijn vader te bezoeken. Op 20 februari 2020 om twee uur werden de studenten onder luid applaus ingehaald bij hun school in Roermond. Na aftrek van alle kosten bleef er een aanzienlijk bedrag over.
De studenten besloten om dit aan een Veteranen doel te schenken.
Dat werd stichting Ondersteuning Veteranen Activiteiten (OVA). Door de COVID maatregelen van afgelopen jaren was er tot 24 mei van dit jaar geen gelegenheid om het overgebleven geld aan te bieden.Op 24 mei mocht Mw. Christa Oppers-Beumer namens stichting OVA het bedrag van € 1500,- in ontvangst nemen.
De donatie werd verricht door de directeur van ROC Gilde Instituut voor Veiligheid Dhr. Hans Aarts uit Roermond. Hij werd vergezeld door de beide initiatiefnemers van Bike2Honour, Dhr. Wouter Bruins en Dhr. Raimondo Bogaars. De ceremonie vond plaats op het NL Veteranen Instituut in Doorn, heel toepasselijk bij de WEET JE NOG muur.
De directeur van het NLVi, Bgen Paul Hoefsloot, was voor deze bijzondere gebeurtenis eveneens aanwezig.

Kan een afbeelding zijn van 5 mensen, staande mensen en buitenshuis


Geplaatst op 16-02-2021
Herbestemming onderrealisatie subsidie Veteranendag 2020

De Stichting OVA heeft tot doel om financiële middelen te genereren en die vervolgens aan te wenden voor activiteiten die veteranen verbinden met elkaar en met de maatschappij.

Onlangs heeft de Stichting OVA van het Ministerie van Defensie in het kader van de herbestemming onderrealisatie subsidie Veteranendag 2020 een bedrag van €270.000,-  ter beschikking gekregen. Deze gelden zullen conform de statuten van Stichting OVA worden ingezet voor de realisatie van activiteiten van veteranen voor veteranen.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning van een project van veteranen voor veteranen dient een aanvraag te worden ingediend. Het betreffende aanvraagformulier is te vinden op de website van de Stichting OVA. Hierbij wordt aangetekend dat in beginsel aanvragen voor financiering van herdenkingen, feesten, en onroerend goed niet als activiteit in de zin van de OVA doelstellingen worden gezien en derhalve niet worden gehonoreerd.

NB: Het in het nieuwsbericht van het Ministerie van Defensie (d.d. 03-11-2020  15.32) genoemde presentje voor alle geregistreerde veteranen (als hart onder de riem tijdens de coronacrisis) staat los van het bovengenoemde geldbedrag. Dit presentje wordt dus, voor de goede orde, niet door de stichting OVA verstrekt.