Postbus 125, 3940 AC Doorn contact@stichting-ova.nl

Acties & samenwerkingen

06-06-2021
Website Veteranen voor Libanon live!
Kijk op Home – Veteranen voor Libanon om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.

17-02-2021, Stichting Maatschappelijke Dienstverlening & Kameraadschap Legereenheden (MDKL)-Nederland, Paasactie
stichting MDKL-Nederland zal in samenwerking met de Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten (OVA) rondom Pasen een actie houden voor veteranen. De actie is mogelijk vanwege de verdeling van het surplus budget van de NL Veteranendag. De actie wordt landelijk ingezet, waarmee de stichting MDKL-Nederland ongeveer 1000 veteranen gaat bereiken. Het is een van de acties die wordt gehouden om de erkenning en waardering voor veteranen vorm te geven. Het in het nieuwsbericht van het Ministerie van Defensie (d.d. 03-11-2020) genoemde presentje voor alle geregistreerde veteranen (als hart onder de riem tijdens de coronacrisis) staat los van deze actie.

16-11-2020, Stichting Veteranen voor Libanon (VVL), Actie Beiroet
De actie van de stichting VVL die begon naar aanleiding van de explosie op 4 augustus 2020 in de haven van Beiroet kreeg in Nederland veel steun. Veel donaties, samen ruim €20.000, kwamen er binnen op de rekening van Stichting OVA. Stichting OVA zorgde voor het beheer van de gelden tot Stichting VVL, Veteranen voor Libanon, er een goede bestemming aan kon geven.